Temps de Memòria

Membres:
Lola Gabaldón Balsalobre
Pau Tomàs Ramis
Cecilia Pedret Massanet

Des del Grup de Treball Temps de Memòria de l’Institut d’Antropologia de les Illes entenem la transmissió oral de coneixements i la memòria com a un patrimoni cultural immaterial fonamental.

Dins aquest àmbit, i seguint les indicacions i definicions de la UNESCO, recollides a la Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, ens hi podem trobar coneixements relacionats amb la llengua, la literatura, la música i dansa, jocs i esports, tradicions culinàries, ritus i mitologia, esdeveniments festius, coneixements i usos relacionats amb la natura i l’univers, competències i habilitats artesanals i altres espais culturals.

La riquesa de coneixements i el valor social que de la transmissió d’aquests sabers se’n pot extreure l’entenem com un fet fonamental i ineludible per tal de conèixer, conservar, promocionar i transmetre fets propis del patrimoni cultural, d’una o altra societat, que a més aporten identitat i continuïtat.

D’aquesta forma, des de Temps de Memòria, ens volem centrar en varis eixos d’investigació i estudi.

  • Per una banda les tradicions i expressions vives heretades dels nostres avantpassats i transmeses entre generacions, però també aquelles contemporànies que, d’alguna forma, són reflex d’aquelles.
  • Per l’altra banda treballam també allò que fa referència a la memòria històrica i democràtica, recollint i registrant des de la documentació existent i la pròpia memòria i transmissió oral, aquells fets, vivències, records i informacions que d’alguna forma ajudin a recuperar la part de la nostra història que fou ocultada o silenciada durant dècades, el coneixement de la qual pensam que, lluny de crear divisió, és imprescindible per contraposar-nos a l’oblit i a la repetició d’episodis tràgics i sinistres.

La immediatesa i la transformació social són factors actuals i vius que d’alguna forma fan que creguem imprescindible actuar sobre aquests àmbits de coneixement i sabers, identificat-los per tal de documentat-los i protegir-los, davant l’amenaça que pot suposar la globalitació i l’avanç cap a la uniformitat cultural.

La memòria, un bagatge cultural i patrimonial intangible tant ric com vulnerable, ens conecta amb generacions passades i la volem treballar per tal que serveixi per arribar a les plèiades futures amb cert grau identitari, d’afinitat i estima.