Presentació

Per què l’IAI? 

Des de cercadora d’ossos antics o moderns fins a productora de reflexions ontològiques sobre la naturalesa i la cultura dels éssers humans: tot això sol abastar la idea d’antropologia. Però és en el que queda inclòs entre els dos extrems on rau el més interessant d’aquesta manera de veure, estudiar, entendre alhora la diversitat i la comunitat d’allò humà.

La globalització ha unificat normes, valors. La vella oposició ideològica i econòmica ha desaparegut. Ara bé, continua la reflexió entre cultures, civilitzacions que són mútuament irreductibles. Unitat tendencial i xoc entre cultures, països, persones, identitats i identificacions: una paradoxa discursiva que se’ns presenta com a definició indiscutible que ens impedeix entendre la complexitat creixent, no minvant, d’allò social i cultural.

L’antropologia romp aquesta falsa obvietat i sent una perspectiva científica oberta, flexible i alhora intensiva, se’ns fa imprescindible per entendre la novetat dels mons que anam obrint: les contínues construccions i reconstruccions (o redescobertes) del gènere, de l’edat, de la ciutadania i la estrangeria, d’allò urbà i de la innegable condició social de l’espai i el temps.

L’antropologia descriu i observa, sí, les realitats que ens envolten; però ho fa d’una manera particularment intensa, més inclusiva, incorporant les visions, els discursos, els universos de les persones i dels grups estudiats.

Fins ara les antropòlogues i antropòlegs que vivim i transitam per aquestes illes només ens trobàvem casualment; sovint més fora que dins. I és l’hora de tenir un àmbit comú d’intercanvi d’idees i de producció conjunta.

Què és l’IAI? 

L’Institut d’Antropologia de les Illes és una associació d’àmbit balear i pitiús que es proposa donar visibilitat a les àrees d’interès de l’antropologia. Ha nascut a partir de la inquietud d’un grup d’antropòlogues per crear un espai de trobada i obrir noves perspectives i formes de treball.

Quins objectius té? 

A l’IAI ens proposem:

  • Crear diferents grups de treball per pensar i reflexionar col·lectivament.
  • Ser un actor social amb posicionaments ferms davant temes de radiant actualitat que afecten la realitat social, política i cultural de les Illes, participant activament en els moviments socials.
  • Organitzar congressos, trobades, seminaris i taules rodones d’àmbit local, nacional i internacional.
  • Portar el camp del coneixement de l’antropologia a la pràctica a fi d’influir en les polítiques públiques de l’àmbit de les Illes.

Quina necessitat hi ha d’un IAI a les Illes? 

  • El tractament de la disciplina antropològica actualment és discriminatori dins l’àmbit públic a la nostra comunitat. La impartició de l’antropologia, així com d’altres ciències afins, està infrarrepresentada a la nostra comunitat, contràriament a la demanda d’aquests estudis. Som moltes les antropòlogues a la nostra comunitat amb ganes de revertir el nostre coneixement dins la realitat social de les Illes. Per aquest fet necessitem unir-nos i juntes fer més força.
  • Per què en els concursos públics rarament es demanen antropòlogues i sí especialistes de ciències socials?
  • Per què sent una de les carreres universitàries que més creix dins l’estat espanyol té menys visibilitat en l’àmbit públic que d’altres especialitats?
  • Per què les llicenciades i graduades en antropologia ens veiem limitades a l’hora de fer classes a secundària sense un criteri unitari a les diferents comunitats autònomes?