Exposició “Les petites coses”

Edifici Ramon Llull, Edifici Guillem Cifre de Colonya i Edifici Sa Riera - UIB

Lloc: Ramon Llull Dates: del 18 de març al 31 de maig de 2021 Lloc: Guillem Cifre de Colonya (davant la biblioteca) Dates: del 31 …