conferència antropologia forense: què ens diuen els ossos?

El Dr. Nicolás Márquez-Grant és un dels pocs antropòlegs forenses que practiquen al Regne Unit. Criat a Eivissa i ara amb residència a Mallorca, va iniciar la seva carrera estudiant arqueologia a la Universitat de York (Regne Unit) el 1994, seguit d’un Màster en osteologia, paleopatologia i arqueologia funerària per les universitats de Sheffield i Bradford, també a Anglaterra. El 2006 va completar la seva tesi doctoral a la Universitat d’Oxford, Anglaterra, sobre les condicions de vida a poblacions púniques i romanes d’Eivissa. En els 20 anys com a especialista en restes humanes, ha analitzat poblacions europees així com d’altres continents, abastant jaciments de cronologia prehistòrica com del segle XIX. Des del 2008 ha treballat en més d’un centenar de casos per a la policia britànica. Aquests inclouen cerca de persones desaparegudes, enterraments clandestins, i catàstrofes en massa. També ha participat en la localització i la identificació d’individus de la Primera i Segona Guerra Mundial i de la Guerra Civil Espanyola. Actualment, és professor d’Antropologia Forense a la Universitat de Cranfield i investigador associat de la Universitat d’Oxford, totes dues al Regne Unit. És autor de més de 100 publicacions sobre restes humanes, arqueologia i antropologia forense.

El Dr. Nicolás Márquez-Grant es uno de los pocos antropólogos forenses que practican en el Reino Unido. Criado en Ibiza y ahora con residencia en Mallorca, inició su carrera estudiando arqueología en la Universidad de York (Reino Unido) en 1994, seguido de un Máster en osteología, paleopatología y arqueología funeraria por las universidades de Sheffield y Bradford, también en Inglaterra. En 2006 completó su tesis doctoral en la Universidad de Oxford, Inglaterra, sobre las condiciones de vida en poblaciones púnicas y romanas de Ibiza. En los 20 años como especialista en restos humanos, ha analizado poblaciones europeas así como de otros continentes, abarcando yacimientos de cronología prehistórica como del siglo XIX. Desde 2008 ha trabajado en más de un centenar de casos para la policía británica. Estos incluyen búsqueda de personas desaparecidas, enterramientos clandestinos, y catástrofes en masa. También ha participado en la localización e identificación de individuos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Actualmente, es profesor de Antropología Forense en la Universidad de Cranfield e investigador asociado de la Universidad de Oxford, ambas en el Reino Unido. Es autor de más de 100 publicaciones sobre restos humanos, arqueología y antropología forense.