Exposició “Les petites coses”

Lloc: Ramon Llull
Dates: del 18 de març al 31 de maig de 2021

Lloc: Guillem Cifre de Colonya (davant la biblioteca)
Dates: del 31 de maig a l’1 de juliol de 2021

Lloc: Sa Riera
Dates: de l’1 de juliol al 30 de juliol de 2020


A partir del dia 18 de març de 2021, trobareu a l’entrada de l’edifici Ramon Llull, l’exposició Les petites coses, una mostra d’alguns dels objectes, documents, cartes o fotografies, és a dir, petites coses, que poden semblar insignificants, però que representen la forma exacta en què la memòria es va poder materialitzar. Una memòria perseguida i silenciada pel franquisme, que va haver de cercar en la societat un lloc per poder sobreviure.

Image