COMUNICAT DE LA JUNTA DE L’INSTITUT D’ANTROPOLOGIA DE LES ILLES

La Junta de l’Institut d’Antropologia de les Illes demana al diari Última Hora que rectifiqui la notícia publicada a l’edició de paper i digital del dissabte 20 de juny a la qual s’afirma que aquesta associació “demana” que es retiri l’estàtua de fra Juníper Serra de Palma. Aquesta notícia s’ha publicat sense demanar l’opinió i el consentiment de la nostra associació. Simplement s’han copiat alguns paràgrafs descontextualitzats del comentari que la Junta de l’IAI va fer arribar al dBalears (fer clic aquí) quan aquest mitjà li va demanar opinió sobre el que es podria fer amb aquesta estàtua. I a mode de conclusió, som una associació a la que qualsevol mitjà s’hi pot adreçar directament sense haver de recórrer al que publiquen tercers.